Motivatsioonikirja kirjutamine
  Artiklite loend

  Kuidas kirjutada motivatsioonikirja

  Kuidas kirjutada motivatsioonikirja

  Mis on motivatsioonikiri ja miks seda üldse vaja on? See kirjeldab sinu motivatsiooni ja sobivust kindlale ametikohale ja motivatsioonikirja eesmärgiks on anda ülevaade, et miks just sina sobid pakutavale ametikohale. Oluline on meeles pidada, et motivatsioonikiri ei ole CV ümberjutustus vaid see täiendab CV-d, et potensiaalne tööandja saaks parema ülevaate sinu sobivusest.

  Motivatsioonikirjas peab kindlasti ära märkima millisele ametikohale kandideeritakse, tihti on ettevõtetel samaaegselt käimas mitu konkurssi. Motivatsioonikiri peaks olema kirjutatud just konkreetse ettevõtte kindlale ametikohale. Hea on ka faili nimes kasutada ettevõtte ja ametikoha nime, mitte lihtsalt motivatsioonikiri või enda nimi. Personalitöötajad on lugenud väga palju erinevaid motivatsioonikirju ning nad saavad kohe aru, kes on vaeva näinud ja kes mitte nii väga. Ära kopeeri internetis leiduvaid motivatsioonikirju vaid kirjuta see ise.

  Kirjelda enda kogemusi ja oskusi, mis kirjeldavad sinu sobivust pakutavale ametikohale ja mida täpsemalt kirjeldada on välja toodud tööpakkumises. Ära muretse kui sa ei täida kõiki tööpakkumises välja toodud nõudmisi. Kui on kirjas, et soovitakse inimest kellel on kolme aastane kogemus antud valdkonnas aga sul on ainult üks aasta kogemust, siis motivatsioonikirjas saadki ära kirjeldada miks see ei saa takistuseks ja mida sul on veel lisaks ettevõttele pakkuda.

  Kui oled ära kirjeldanud oma oskused ja kogemused, siis kirjutagi täpsemalt mida on sul ettevõttele pakkuda. Kas näiteks oled tegevusvaldkonnaga väga hästi kursis, oled just lõpetanud selle eriala õpingud või otsid uusi väljakutseid ja sul on väga suur huvi selle tegevusvaldkonna vastu.Oluline on jääda iseendaks, ole uhke oma saavutuste üle kuid ära liialda ja too näiteid selle kohta mida teinud oled.

  Ära jäta motivatsioonikirja kirjutamist viimasele hetkele ja loe see mitu korda läbi ning veendu, et puuduksid kirjavead. Ära kirjuta ka liiga pikka juttu, umbes üks lehekülg on piisav ja kindlasti vorminda dokument korrektselt. Motivatsioonikirja lõppu kirjuta, et vastad hea meelega tekkinud küsimustele ja et manusest on võimalik leida ka CV.

  ANCOR Corporate Websites
  Загрузка...
  Хочу в ANCOR!
  Загрузка...
  Заявка на услугу
  Загрузка...
  Logo ANCOR
  Загрузка...
  Logo ANCOR
  Загрузка...
  Logo ANCOR
  Загрузка...