HR funktsioonide sisseostmine

  HR funktsioonide sisseostmine

  HR funktsioonide sisseostmine on inimressursside funktsiooni administreerimis- ja opereerimishalduse, palgaarvestuse ning palgamaksete ja kliendi infrastruktuuri halduse üleandmine.

  Teenus hõlmab:

  • tööandja suhete töötlemist;
  • palgaarvestust ja palga ning kokkulepitud hüvitiste maksmist;
  • Eesti seadusandlusega kehtestatud tulu- ja sotsiaalmaksude maksmist;
  • vajaliku raamatupidamise pakkumist;
  • puhkuste, ärireiside, haiguspäevade, eelistele vastavuse ja tagatiste töötlemine;
  • suhtlemine tööinspektsiooni ning teiste ametiasutustega;
  • briifingute läbiviimine ja töö- ja tuleohutusnõuetest kinnipidamine;
  • projekti pakkumine koos infrastruktuuri ja lisateenustega.

  Me võtame endale kohustuseks:

  • vastata päringutele kahe tunni jooksul ja töötada 24 tunni jooksul välja asjakohased lahendused ja/või tegevuskavad;
  • pakkuda projekti tööandjatele terviklikku ning korrektset teavet;
  • pakkuda korrektset dokumentatsiooni;
  • pidada regulaarset päevikut toimingute iga etapi kohta;
  • pidada täielikult kinni seadustest tulenevatest nõuetest ning teavitada klienti õiguslike riskide esinemisest projektis.

  ANCORi eelised

  • individuaalne lähenemine projektile;
  • valmidus vastata iga skaala ülesandele ja ambitsioonile;
  • kaasaegsed tehnoloogilised lahendused;
  • pidev arendustegevus ja kõrge kohandatavus;
  • soov saavutada parimat tulemust ning vastastikkust edu;
  • lai geograafiline kaetus.
  Our services
  Sisseostmine
  Värbamisprotsessi sisseostmine on värbamistegevuste osaline või täielik üleandmine pakkujale (kindlates valdkondades, töökohtade kategoorias, valikuprotsessi etappides).
  Kontakt
  Teil on küsimus?
  ANCOR Corporate Websites
  Загрузка...
  Logo ANCOR
  Загрузка...
  Logo ANCOR
  Загрузка...
  Logo ANCOR
  Загрузка...