Bränding

  Tööandja bränding

  Me aitame luua tugeva tööandja brändi ja reklaamime seda veebis ning väljaspool veebi. Me teame, kuidas meelitada kliendi ettevõtte vabadele töökohtadele parimaid kandidaate ja praktikante.

  Selle tegemiseks me pakume teenuseid järgmistes valdkondades:

  Tööandja brändi audit

  Selleks, et mõista Teie ettevõtte väärtust potentsiaalsetele ja olemasolevatele töötajatele, peame me saama objektiivse pildi selle positsioonist turul. Selle tegemiseks me viime läbi auditeid erinevates valdkondades:

  • sihtgrupp;
  • konkurendid;
  • suhtluskanalid.

  Töötaja väärtuspakkumise loomine (EVP)

  Tööandja brändi väärtuspakkumise arendamiseks teeme sise- ja välissihtgrupi auditi - tuvastame olulised arusaamad, motivaatorid ja takistused, loome sihtgrupi iga segmendi kaubamärgi kirjelduse. Seejärel kontrollime segmentide kaupa töötaja väärtuspakkumise atribuute ja kohandame neid. Kui töötaja väärtuspakkumine on valmis, siis me uuendame või töötame välja tööandja kaubamärgi loomingulise kontseptsiooni ja valmistame ette juhised: „Mida teha töötaja väärtuspakkumisega“ (EVP juhiste raamat). Peale seda me kirjeldame vajalikud tegevused töötaja väärtuspakkumiste rakendamiseks ettevõtte siseses ja välissuhtluses. 

  Kommunikatsioonistrateegia arendamine

  Töötaja väärtuspakkumine on tööandja kaubamärgi elementide teoreetiline alus. Selle viimiseks praktikasse, tuleb luua kommunikatsioonistrateegia ning alustada tegevustega erinevates kanalites.
  Esmalt määratleme brändi positsiooni ja otsustame kuidas seda kohandada. Seejärel loome suhtluskanalite süsteemi, soovitame efektiivseid kanaleid sihtgrupiga suhtlemiseks. Pärast seda töötame välja meediastrateegia - sõnastame põhimõtted, millele vastavalt suheldakse meediaga, kujundame reklaamistrateegia, valime platvormid, määrame kindlaks materjalide avaldamise mahu ja sageduse ning alustame ideede  elluviimist.

  Loomingulise kontseptsiooni väljatöötamine

  Oletame, et Teil on vaja suurendada oma kaubamärgi tuntust sihtgrupi seas, palgata samal ajal 30 töötajat, ehitada üles ettevõtte süsteemisisene väärtuspakkumine või suurendada töötajate kaasatust. Neid ja sarnaseid ülesandeid me nimetame aktiveerimiseks, kuna nende ülesannete täitmiseks tuleb aktiveerida sihtgrupp: ettevõtte sisene või väline. Just nende aktiveerimiste jaoks on vaja loomingulist kontseptsiooni. Loominguline meeskond ja strateegid töötavad probleemide lahendamiseks välja mehhanismid, reklaamlaused ja visuaalid.

  Kaubamärgi nimel toimuva suhtluse hoidmine

  Peale kommunikatsioonistrateegia loomist saab edasi liikuda praktiliste tegevuste juurde: viia läbi konverentse, luua veebileht ja käivitada reklaamkampaaniad, hallata sotsiaalmeedia kontosid, teha koostööd ülikoolide ja massimeediaga.
  • Reklaam ja avalikud suhted: reklaamide avaldamine, koostöö meedia ja partneritega, offline turundus.
  • Sotsiaalmeedia haldus: sotiaalmeedia kanalite haldamine ja arendamine, sisu loomine, jägijatega suhtlemine.
  • Üritused: konverentside korraldamine, foorumid, ettevõtte üritused.
  • Produktsioon: brändingule sobiva stiili kujundamine online ja offline. Veebilehe ja maandumislehtede loomine, videode, printmaterjalide ja suveniiride tootmine.
  Meie teenused
  Konsulteerimine

  Kandidaatide turu-uuring on potentsiaalsete kandidaatide kohta andmete kogumine ja kliendile esitamine.

  Konsulteerimine
  Peale kommunikatsioonistrateegia loomist saab edasi liikuda praktiliste tegevuste juurde: viia läbi konverentse, luua veebileht ja käivitada reklaamkampaaniad, hallata sotsiaalmeedia kontosid, teha koostööd ülikoolide ja massimeediaga.
  Konsulteerimine
  Me aitame ettevõtetel digitaalseid ja veebiväliseid tööriistu kasutades palgata parimaid praktikante.
  Konsulteerimine
  Personali hindamine on oluline osa igast ärist. Me oleme aidanud oma klientidel teha õigeid personaliotsuseid alates 1998. aastast.
  Konsulteerimine
  Kompetentside modelleerimine on töötajate professionaalsete oskuste haldamine, mis algab oskuste ja teadmiste nõuete määratlemisest ning efektiivsete hindamistööriistade loomisest.
  Konsulteerimine
  Uuring on ettevõtte turundustegevuste erinevate aspektide kohta käiva info süsteemne kogumine ja analüüsimine.

  Konsulteerimine
  Õige töökorraldus viib kõrgete tulemusteni, toetab ettevõtte tulemuslikkust ja loob motiveeriva keskkonna.
  Konsulteerimine
  Vallandatud või koondatud juhtkonna ja juhtkonnaga mitteseotud töötajate karjääriarengu abi.
  Kontakt
  Teil on küsimus?
  ANCOR Corporate Websites
  Загрузка...
  Хочу в ANCOR!
  Загрузка...
  Заявка на услугу
  Загрузка...
  Logo ANCOR
  Загрузка...
  Logo ANCOR
  Загрузка...
  Logo ANCOR
  Загрузка...