Tööandja brändimine

  Tööandja brändimine

  Me aitame ehitada tugeva tööandja brändi ja reklaamime seda veebis ning väljaspool veebi. Me teame, kuidas meelitada kliendi ettevõtte vabadele töökohtadele parimaid kandidaate ja praktikante.

  Selle tegemiseks me pakume teenuseid järgmistes valdkondades:

  Tööandja brändi audit

  Selleks, et mõista Teie ettevõtte väärtust potentsiaalsetele ja olemasolevatele töötajatele, me peame koostama objektiivse pildi selle positsioonist turul. Selle tegemiseks me viime läbi auditeid erinevates valdkondades:

  • sihtgrupi audit;
  • konkurendid;
  • suhtluskanalid.

  Tööandja väärtuspakkumise ehitamine (EVP)

  Tööandja kaubamärgi väärtuspakkumise arendamiseks me teeme sise- ja välissihtgrupi auditi - me tuvastame olulised nägemused, vedajad ja takistused, loome sihtgrupi iga segmendi võitja kaubamärgi portree. Seejärel me kontrollime segmentide kaupa tööandja väärtuspakkumise atribuute ja kohandame neid. Kui tööandja väärtuspakkumine on valmis, siis me uuendame või töötame välja tööandja kaubamärgi loomingulise kontseptsiooni ja valmistame ette juhised: „Mida teha tööandja väärtuspakkumisega“ (EVP juhiste raamat). Pärast seda me tuleme välja aktiveerimisega tööandja väärtuspakkumiste rakendamiseks ettevõtte siseses ja välissuhtluses. 

  Suhtlusstrateegia arendamine

  Tööandja väärtuspakkumine on tööandja kaubamärgi konstantide kogum selle teoreetilisel baasil. Selle viimiseks praktikasse, tuleb Teil luua suhtlusstrateegia ja käivitada sellest lähtudes erinevates kanalites reklaamtegevused.
  Esmalt määratleme kaubamärgi positsiooni ja otsustame, kuidas me tahame seda kohandada. Järgmiseks ehitame suhtluskanalite süsteemi, soovitame efektiivseid kanaleid sihtgrupiga suhtlemiseks. Pärast kanalite valiku kindlaksmääramist, töötame välja meediastrateegia - sõnastame põhimõtted, vastavalt millele me suhtleme meediaga, vormime reklaamistrateegia, valime platvormid, määrame kindlaks materjalide avaldamise mahu ja sageduse ning alustame ideede  elluviimist.

  Loomingulise kontseptsiooni väljatöötamine

  Oletame, et Teil on vaja suurendada oma kaubamärgi tuntust sihtgrupi seas, palgata samal ajal 30 töötajat, ehitada üles ettevõtte süsteemisisene väärtuspakkumine või suurendada töötajate kaasatust. Neid ja sarnaseid ülesandeid me nimetame aktiveerimiseks, kuna nende ülesannete täitmiseks, tuleb teil aktiveerida sihtgrupp: ettevõtte sisene või väline. Just nende aktiveerimiste jaoks on Teil vaja loomingulist kontseptsiooni. Loominguline meeskond ja strateegid töötavad Teie probleemide lahendamiseks välja mehhaanika, reklaamlaused ja visuaalsed pildid.

  Kaubamärgi nimel toimuva suhtluse hoidmine

  Our services
  Konsulteerimine
  Talendi kaardistamine on professionaalne konsultatsiooniteenus, mille eesmärgiks on koguda ja analüüsida tööturu andmeid vastavalt kliendi nõudmisele.
  Konsulteerimine
  Kui me oleme juba loonud suhtlusstrateegia, siis saame selle viia ellu: viia läbi konverentse ja näitusi eest, luua veebilehti ning käivitada reklaami, hallata sotsiaalmeedia kontosid, töötada ülikoolide ja massimeediaga.
  Konsulteerimine
  Me aitame ettevõtetel digitaalseid ja veebiväliseid tööriistu kasutades palgata parimaid praktikante.
  Konsulteerimine
  Hindamine on oluline osa igast ärist. Me oleme aidanud oma klientidel teha õigeid personaliotsuseid alates 1998. aastast.
  Konsulteerimine
  Pädevuste modelleerimine on töötajate professionaalsete oskuste haldamine, mis algab professionaalsete oskuste ja teadmiste nõuete määratlemisest ning efektiivsete hindamistööriistade loomisest.
  Konsulteerimine
  Uuring on ettevõtte turundustegevuste erinevate aspektide kohta käiva info süsteemne kogumine ja analüüsimine.

  Konsulteerimine
  Õige töökorraldus viib kõrgete tulemusteni, toetab ettevõtte tulemuslikkust ja loob edasiviiva motiveeriva tausta.
  Konsulteerimine
  Töövahendus pakub meie klientidele tuge organisatsiooniliste muutuste korral.  Me aitame organisatsiooni töötajatel leida uue töö.
  Kontakt
  Teil on küsimus?
  ANCOR Corporate Websites
  Загрузка...
  Logo ANCOR
  Загрузка...
  Logo ANCOR
  Загрузка...
  Logo ANCOR
  Загрузка...