Privaatsuspõhimõtted

  Privaatsuspõhimõtted


  Versioon 26.05.2021

  Isikuandmete kaitse on Ancor Baltic OÜ (edaspidi „ANCOR“, „me“, „meie“) jaoks äärmiselt oluline. Dokumendis pealkirjaga „Privaatsuspõhimõtted“ (edaspidi „Põhimõtted“), kirjeldatakse täpselt, millist teavet me kogume, et pakkuda oma teenuseid tööotsijatele. Põhimõtetes kirjeldatakse täpselt, kuidas ANCOR ja teatud juhtudel ANCOR Groupi ettevõtted üheskoos töötlevad isikuandmeid, andes tagasisidet ANCORile, inimestele, andes tagasisidet kandidaatidele ja päringuvormi kaudu päringuid esitavatele isikutele, veebilehe kaudu tööle kandideerimise avaldusi esitades. Kõiki ülalnimetatud isikud, nimetatakse edaspidi, kui „Andmesubjektid“.

  ANCOR töötleb Andmesubjektide isikuandmeid vastavalt Isikuandmete kaitse üldmäärusele (GDPR).

  Isikuandmete kontrollijatena oleme rakendanud isikuandmete turvalisuse tagamiseks mitmeid tehnilisi ja organisatsioonilisi meetmeid. Kui te ei soovi edastada oma isikuandmeid interneti kaudu, siis võite valida alternatiivsed meetodid (näiteks, isiklik kohaletoimetamine ANCORi kontorisse).

  • ANCOR Groupi ettevõtted

   ANCOR Groupi ettevõtted on:

   “ANCOR BALTIC” UAB, registreeritud Leedu Äriregistris, registreerimisnumbriga 125956523, juriidilise aadressiga A. Goštauto g. 40B, Vilnius, Lietuva, privacy@ancor.lt.

   "ANCOR BALTIC" SIA, registreeritud Läti Äriregistris, registreerimisnumbriga 50103810561, juriidilise aadressiga Strēlnieku iela 9 – 7 Rīga LV-1010, Latvija, privacy@ancor.lv.

    "ANCOR BALTIC" OÜ registreeritud Eesti Äriregistris, registreerimisnumbriga 10837414, juriidilise aadressiga Sõpruse pst. 145, Tallinn 14317, Eesti, privacy@ancor.ee

   ANCOR INTERNATIONAL LIMITED, registreeritud Ühendkuningriik Äriregistris, registreerimisnumbriga 11222558, juriidilise aadressiga 5th floor 86 Jermyn street, London, United Kingdom, SW1Y 6AW, 64209, privacy@ancor-group.com

    ”ANCOR” JSC, registreeritud Venemaa Föderatsioon Äriregistris, registreerimisnumbriga 1147746305244, juriidilise aadressiga Ostapovskiy proezd, 5, bld. 12, floor 2, office 200, 109316, Moscow, Russian Federation, privacy@ancor.ru.

   ”Heliosoft” LLC, registreeritud Venemaa Föderatsioon Äriregistris, registreerimisnumbriga 1097746853918, juriidilise aadressiga Leninskaya Sloboda, 19, floor 4, room 1, 115280, Moscow, Russian Federation, privacy@experium.ru.

   ”ANCOR Pharma” LLC, registreeritud Venemaa Föderatsioon Äriregistris, registreerimisnumbriga 1097746851553, juriidilise aadressiga per. Bol`shoy Fakel`nyj, 3, bld. 2, floor 3, premises I, room 35, 109004, Moscow, Russian Federation, privacy@ancor.ru.

    “ANCOR HR solutions” LLC, registreeritud Venemaa Föderatsioon Äriregistris, registreerimisnumbriga 1097746813119, juriidilise aadressiga Ostapovskiy proezd, 5, bld. 6, floor 2, office 211, 109316, Moscow, Russian Federation, privacy@ancor.ru.

    “ANCOR FinTech” LLC, registreeritud Venemaa Föderatsioon Äriregistris, registreerimisnumbriga 1137746041872, juriidilise aadressiga Leninskaya Sloboda, 19, floor 6, room 9E, 115280, Moscow, Russian Federation, privacy@ancor.ru.

   “ANCOR Industrial solutions“ LLC, registreeritud Venemaa Föderatsioon Äriregistris, registreerimisnumbriga 1167746088355, juriidilise aadressiga Ostapovskiy proezd, 5/1, bld. 3, floor 6, office 496, 109316, Moscow, Russian Federation, privacy@ancor.ru.

   “ANCOR Recruitment” LLC, registreeritud Venemaa Föderatsioon Äriregistris, registreerimisnumbriga 1097746455070, juriidilise aadressiga Leninskaya Sloboda, 19, floor 4, room 1, 115280, Moscow, Russian Federation, privacy@ancor.ru.

   “ANCOR Consulting” LLC, registreeritud Venemaa Föderatsioon Äriregistris, registreerimisnumbriga 1107746282643, juriidilise aadressiga bul. Entuziastov, 2, premises2, floor 13, 109544, Moscow, Russian Federation, privacy@ancor.ru.

    “ANCOR Energy Services “ LLC, registreeritud Venemaa Föderatsioon Äriregistris, registreerimisnumbriga 1057748988197, juriidilise aadressiga per. Bol`shoy Fakel`nyj, 3, bld. 2, floor 3, premises I, room 35, 109004, Moscow, Russian Federation, privacy@ancor.ru.

   “ANCOR Business Solutions” LLC, registreeritud Venemaa Föderatsioon Äriregistris, registreerimisnumbriga 1117746352811, juriidilise aadressiga Ostapovskiy proezd, 5/1, bld. 3, floor 6, office 497, 109316, Moscow, Russian Federation, privacy@ancor.ru.

   “ANCOR Office Line” LLC, registreeritud Venemaa Föderatsioon Äriregistris, registreerimisnumbriga 5157746127864, juriidilise aadressiga bul. Entuziastov, 2, premises2, floor 13, 109544, Moscow, Russian Federation, privacy@ancor.ru.

   “Ancor Personnel Ukraine” LLC, registreeritud Ukraina Äriregistris, registreerimisnumbriga 36218922, juriidilise aadressiga ul. Zhilyanskaya, 31, 01033, Kiev, Ukraine, privacy@ancor.ua

   “ANCOR RightForce” LLC, registreeritud Venemaa Föderatsioon Äriregistris, registreerimisnumbriga 5157746060148, juriidilise aadressiga bul. Entuziastov, 2, floor 21, 109544, Moscow, Russian Federation, privacy@ancor.ru.

   “GeekSource” LLC, registreeritud Venemaa Föderatsioon Äriregistris, registreerimisnumbriga 1207700302347, juriidilise aadressiga bul. Entuziastov, 2, premises2, floor 13, 109544, Moscow, Russian Federation, privacy@geeksource.ru

   CJSC “ANCOR BY”, registreeritud Valgevene Äriregistris, registreerimisnumbriga 191301444, juriidilise aadressiga Pobediteley ave, 100, office 207, 220020, Minsk, Republic of Belarus, privacy@ancor.by.

   “Ancor Asia” LLC registreeritud Usbekistan Äriregistris, registreerimisnumbriga 615368, juriidilise aadressiga Mustakillik avenue, 75, Tashkent, the Republic of Uzbekistan, privacy@ancor.co.uz.

   “ANCOR PERSONAL Central Asia” LLC registreeritud Kasahstan Äriregistris, registreerimisnumbriga 080340011723, juriidilise aadressiga Zheltoksan street, 115, Almaty, the Republic of Kazakhstan, privacy@ancor.kz.

  • Kes me oleme ja kuidas meiega ühendust võtta

   Andmete töötlemise ja kaitsmisega seotud küsimuste korral:

   “Ancor Baltic” OÜ 

   Registreeritud aadressiga: Sõpruse pst.145, 13417 Tallinn, Eesti, kontoriaadress: Tornimäe 5, II korrus, 10145 Tallinn, Eesti

   E-post: privacy@ancor.ee

   Andmekaitsesubjektide kontakti koht, kui isikuandmeid töötleb ühendatud andmekontrollija on Ancor Baltic OÜ.

  • Isikuandmete töötlemise põhimõtted

   Isikuandmete töötlemisel peab ANCOR kinni järgmistest põhimõtetest:

   • töötleb isikuandmeid õiguslikul alusel ja ausalt;
   • töötleb läbipaistvalt;
   • tuvastab enne isikuandmete töötlemist (kaasa arvatud kogumist) spetsiifilised õiguslikud otstarbed;
   • kogub ainult neid isikuandmeid, mis on vajalikud ja piisavad sätestatud töötlemisotstarbe jaoks;
   • ANCORi poolt töödeldavad isikuandmed on õiged ja vajadusel hoitakse kaasajastatuna;
   • isikuandmete säilitamise piirang;
   • isikuandmeid töödeldakse viisil, mis tagab isikuandmetele kohase turvalisuse.
  • Isikuandmete töötlemise tingimused ja meetodid ANCORis

   Isikuandmeid töödeldakse ANCORis ainult kohasel õiguslikul alusel.

   ANCOR ei töötle biomeetrilisi isikuandmeid ja andmesubjektide erikategooriaid. ANCOR töötleb isiku terviseandmeid ainult sellises ulatuses, mis on vajalik Eesti vabariigi Tööseaduse täitmiseks.

   ANCOR ei kasuta andmesubjektide isikuandmeid otsuste tegemiseks ainult nende automaatse töötluse põhjal, mis põhjustaks õiguslikke tagajärgi isikuandmete subjektile või mõjutaks muul viisil nende õigusi ja õiguslikke huve.

   Isikuandmete edastamine kolmandatesse riikidesse viiakse läbi lähtudes ELis ja ELi välistes riikides asuvate ANCOR Groupi vahel sõlmitud andmete edastamise lepingu sätetest.

   ANCOR ei avalda isikuandmeid avalikkusele kättesaadavates allikates ilma andmesubjekti poolt eelnevalt antud spetsiifilise kirjaliku nõusolekuta või mistahes muud õiguslikku alust omamata.

   ANCOR võib vastava kolmanda osapoolega sõlmitud lepingu alusel kaasata isikuandmete töötlemisse kolmandaid osapooli.

   ANCOR peab töötlema isikuandmeid järgmisi meetodeid kasutades:

   • tehnilised kompleksid ning võrgud, andmeedastuse seadmed ja süsteemid, isikuandmete vastuvõtmine ja töötlemine, spetsiaalne tarkvara (operatsioonisüsteemid, andmebaasi halduse süsteemid jne), IT süsteemides kasutatavad infoturbe tööriistad;
   • ilma automatiseerimise tööriistadeta.

   ANCORi poolt teostatavad toimingud isikuandmete töötlemiseks hõlmavad kogumist, salvestamist, süstematiseerimist, akumuleerimist, hoiustamist, ülekontrollimist (värskendamine, muutmine), väljavõtete tegemist, edastamist (varustamine, ligipääs), blokeerimist, kustutamist, isikuandmete põletamist jne.

  • ANCORi poolt töödeldavad isikuandmed, töötlemise alused, töötlemisotstarbed ja töötlemise tähtajad
   Töötlemise otstarve Töödeldavad andmed Õiguslik alus Hoiustamise tähtajad Andmesaajad Edastamised kolmandatesse riikidesse
   Töökoha valimine klientidele ja kandidaatide andmebaasi administreerimine
    Taotlejad (kandidaadid):
   • perekonnanimi, eesnimi ja isanimi;
   • sugu;
   • foto;
   • kontakttelefon;
   • e-posti aadress;
   • sünnikuupäev;
   • kodakondsus;
   • linn ja elukoha piirkond;
   • valmisolek kolimiseks ja reisimiseks;
   • töökogemus;
   • teave omandatud hariduse kohta;
   • teave eelmiste töökohtade kohta;
   • arvutikasutusoskuse tase;
   • võõrkeelte oskuse tase;
   • palgaootused;

   Ülaltoodud andmed on vajalikud. Ilma ülalnimetatud andmeteta puudub meil võimalus teie sobivuse hindamiseks.
   • isikliku veebilehe aadress sotsiaalmeedias;
   • muu, teie enda kaalutlusel eluloole lisatud teave;
   Nõusolek ja valmidus lepinguläbirääkimisteks 5 aastat nõusoleku saamisest Ühendatud kontrollijad ANCOR Groupi ettevõtted, ANCOR Groupi ettevõtete kliendid Jah.

   Andmeid edastatakse vastavalt ANCOR Groupi ettevõtete vahel sõlmitud Standardsetele lepingulistele sätetele

   Kuni kandidaadi eraldi nõusolekuni võidakse andmeid edastada kolmandas riigis asuvale kliendile
    
   • ANCORi töötaja poolt tehtud karakteristikute analüüs
   Õiguslikud huvid kandidaadi hindamiseks      
      Eelmiste tööandjate esindajad
   • e-post;
   • telefoni number;
   • soovitused eelmistelt tööandjatelt
   Õiguslikud huvid kandidaadi hindamiseks      
   Tööturu analüüsid
    Taotlejad (kandidaadid):
   • perekonnanimi, eesnimi ja isanimi;
   • sugu;
   • foto;
   • kontakttelefon;
   • e-posti aadress;
   • sünnikuupäev;
   • kodakondsus;
   • linn ja elukoha piirkond;
   • valmisolek kolimiseks ja reisimiseks;
   • töökogemus;
   • teave omandatud hariduse kohta;
   • teave eelmiste töökohtade kohta;
   • arvutikasutusoskuse tase;
   • võõrkeelte oskuse tase;
   • palgaootused;
   • ANCORi töötaja poolt tehtud karakteristikute analüüs;
   • isikliku veebilehe aadress sotsiaalmeedias;
   • muu, teie enda kaalutlusel eluloole lisatud teave
   • soovitused eelmistelt tööandjatelt
   ANCOR Groupi õiguslikud huvid info saamiseks turutrendide kohta 5 aastat Ühendatud kontrollijad ANCOR Groupi ettevõtted Jah.

   Andmeid edastatakse vastavalt ANCOR Groupi ettevõtete vahel sõlmitud Standardsetele lepingulistele sätetele
   Tagasiside veebilehe kasutajatelt (kaasa arvatud ülevaate avaldamine ja tuvastamine)
    Veebilehe külastajad (kaasa arvatud tööotsijad, töötajad ja klientide esindajad):
   • perekonnanimi ja eesnimi;
   • töökoht (ettevõtte nimi);
   • kontakttelefon;
   • e-posti aadress;
   • foto;
   • muud isikuandmed, mida lisate ise oma ülevaatele
   Veebilehe kasutaja nõusolek andmetöötluseks;

   Õiguslik huvi (kontrollida, kas tagasiside on tõene)
   5 aastat Ühendatud kontrollijad ANCOR Groupi ettevõtted
   Jah.

   Andmeid edastatakse vastavalt ANCOR Groupi ettevõtete vahel sõlmitud Standardsetele lepingulistele sätetele
   Veebipäringute haldamine
    Päringu esitaja isik:
   • nimi
   • perekonnanimi
   • e-posti aadress
   • telefoni number
   • päring
   • vastus päringule

   See teave on kohustuslik, kui te seda ei edasta, siis me võime jätta teie päringule vastamata
   Veebilehe kasutaja nõusolek andmetöötluseks 3 aastat Ühendatud kontrollijad ANCOR Groupi ettevõtted Jah.

   Andmeid edastatakse vastavalt ANCOR Groupi ettevõtete vahel sõlmitud Standardsetele lepingulistele sätetele
   Otseturundus (uudiskirjad) Veebilehe külastajad, kes tellivad uudiskirja:
   • nimi
   • e-post
   Nõusolek 3 aastat Ühendatud kontrollijad ANCOR Groupi ettevõtted Jah.

   Andmeid edastatakse vastavalt ANCOR Groupi ettevõtete vahel sõlmitud Standardsetele lepingulistele sätetele
   Kandidaatide otsing internetist ja sotsiaalmeedia platvormidelt (potentsiaalse kandidaadi kontakt) Potentsiaalne kandidaat:
   • Eesnimi
   • Perekonnanimi
   • kohustused
   Meie (ja meie kliendi) õigustatud huvi õige kandidaadi leidmiseks kliendile Kirjavahetust tuleb säilitada senikaua, kuni kandidaat on andnud nõusoleku, ja kui ta ei vastanud, valimise lõpuni  Puudub  Puudub
   Soovime teid teavitada, et ANCOR ei ole selle veebilehe administraator. Küpsiste kaudu kogutud isikuandmete administraator ja andmekontrollija on Aktsiaselts ANCOR; registreeritud aadressiga: 109316, Moskva, Ostapovsky proezd, maja 5, ehitis 12, korrus 2, kontor 200; füüsiline aadress (asukoht): 109544, Moskva, Bulvar Entuziastov, maja 2, Golden Gate Business Center, torn A; telefon: +7 (495) 926-41-00; e-post: info@ancor.ru; Koduleht: www.ancor.ru; privaatsuspõhimõtted - https://ancor.ru/en/privacy-policy/.
  • Isikuandmete allikas

   Taotleja (kandidaadi) isikuandmeid võib ANCOR saada otse teilt endalt (nt e-posti, veebivormi vahendusel), teie esindajalt, kes tegutseb teie huvides või vastavalt veebilehe kasutustingimustele töökohalt, kellele te postitasite oma CV. Potentsiaalse kandidaadi isikuandmed võidakse saada internetis avaldatud avalikest andmetest.

   Veebilehe külastajate isikuandmeid võib ANCOR saada otse teilt endalt, teie esindajalt, kes tegutseb teie huvides või teie seadmelt, mida kasutasite veebilehe külastamiseks.

  • Isikuandmete saajad, kellele ANCOR võib andmeid edastada
   • ANCORi kliendid - potentsiaalsed tööandjad,
   • Ülaltoodud ANCOR Groupi ettevõtted
  • Isikuandmete kaitse

   ANCOR rakendab komplekti meetmeid, mille eesmärgiks on isikuandmete kaitse ANCORi haldusprotsessi ja äritegevuste käigus.

   Isikuandmete kaitsmiseks kasutab ANCOR kohapeal inter alia järgmisi meetmeid:

   • isikuandmete töötlemise organiseerimise eest vastutava isiku määramine ja infosüsteemides isikuandmete kaitse eest vastutava isiku määramine;
   • kohalike aktide väljatöötamine ja heakskiitmine isikuandmete töötlemiseks ning kaitsmiseks;
   • infoturbetööriistade kasutamine;
   • volitamata ligipääsu avastamine isikuandmetele ja meetmete kasutuselevõtmine selliste intsidentide vältimiseks tulevikus;
   • volitamata ligipääsu tagajärjel muudetud või hävitatud isikuandmete taastamine;
   • jne.
  • ANCORi õigused ja kohustused andmetöötlejana

   ANCOR on volitatud:

   • varustama isikuandmetega valitsuse ja teisi pädevaid asutusi, kui see on sätestatud Eesti vabariigi seadustega (maksu-, õiguskaitseorganid jne);
   • keelduma isikuandmetega varustamisest Eesti vabariigi seadustes sätestatud juhtudel.
  • Andmesubjekti õigused

   See lõik sisaldab teavet teie õiguste kohta seoses teie isikuandmete töötlemisega meie poolt ja juhtude kohta, millal te saate neid õigusi kasutada. Kui te soovite saada rohkem teavet oma õiguste kohta või neid kasutada, siis võtke meiega ühendust nendes Põhimõtetes toodud e-posti teel. Ühise andmetöötluse korral võite võtta ühendust ANCOR Groupi ettevõtetega enda õiguste kehtestamiseks teie isikuandmete töötlemisel, vastavalt õigustele, mis on sätestatud GDPRi artiklites 15 kuni 22.

   Nõudmise korral me anname ebamõistliku viivituseta teavet teie õiguste kaitsmiseks astutud sammude kohta ja teeme seda igal juhul ühe (1) kuu jooksul päringu saamisest. Võttes arvesse päringu keerukust ja saadud päringute arvu, võidakse eelpool nimetatud tähtaega pikendada kahe (2) järgneva kuuni. Sellisel juhul me teavitame teid tähtaja pikendamisest ja põhjustest, miks me ei saa teile vastata ühe (1) kuu jooksul alates päringu saamisest. Me keeldume teie õiguste rakendamisest ainult õigusaktidega sätestatud juhtudel.

   Õigus nõusoleku tagasivõtmiseks

   Kui te olete andud meile selgesõnalise nõusoleku oma andmete töötlemiseks, siis saate selle igal ajal tagasi võtta. 

   Õigus enda isikuandmetele ligipääsuks

   Me soovime, et te saaksite täielikult aru sellest, kuidas me teie isikuandmeid kasutame ja ei põhjustaks teile seeläbi mingeid ebamugavusi. Te võite meiega igal aja võtta ühendust ning küsida, kuidas me teie isikuandmeid töötleme. Kui me säilitame või töötleme teie isikuandmeid mistahes viisil, siis on teil õigus nendele ligipääsuks. Kui te soovite seda teha, siis saatke ANCORile nendes põhimõtetes näidatud aadressile kirjalik päring ja kinnitage oma isikusamasust. Palun olge sellist päringut esitades aus ja lähtuge mõistlikest põhimõtetest. 

   Õigus lisateabe küsimiseks

   Me loodame, et mõistate, kui keeruline on rääkida kõikidest teie isikuandmete kogumise ja kasutamise võimalikest meetoditest. Me püüame anda nii selgesõnalist ja usaldusväärset teavet, kui vähegi võimalik ning värskendame neid põhimõtteid, kui isikuandmete kasutamise protsessis peaks toimuma mingeid muudatusi. Sellele vaatamata, kui teil on küsimusi oma isikuandmete kasutamise kohta, siis vastame neile meeleldi või varustame teid lisateabega, mida me võime avaldada. Kui teil on spetsiifilisi küsimusi või te ei saa edastatud teabest aru, siis palun võtke meiega ühendust.

   Lisaõigused

   Altpoolt leiate teavet oma lisaõiguste kohta, mida te saate rakendada vastavalt järgmisele protseduurile.

   Teil on õigus nõuda meilt meie juures hoitavates andmetes esinevate vigade parandamist. Sellisel juhul me võima paluda teil parandatud teabe kinnitamist.

   Teil on õigus nõuda meilt oma andmete kustutamist. Seda õigust rakendatakse juhtudel, mis on sätestatud Isikuandmete kaitse üldmääruse artiklis 17 (EL) 2016/679.

   Teil on õigus nõuda meilt oma isikuandmete töötlemise piiramist või keelata nende töötlemine:

   • perioodiks, mida me vajame teie isikuandmete õigsuse kontrollimiseks, kui te esitate kaebuse andmete ebaõigsuse kohta;
   • teie isikuandmete seadusevastase kogumise, hoiustamise või kasutamise korral, kui te ei nõua andmete kustutamist;
   • kui me ei vaja enam teie isikuandmeid, kuid te vajate neid õiguskaitsenõuete esitamiseks, kasutamiseks või kaitsmiseks;
   • perioodiks, mida on vaja selle kindlakstegemiseks, kas meil on ülekaalukas õiguslik alus teie isikuandmete töötlemise jätkamiseks, kui te kasutate oma õigust keelata oma isikuandmete töötlemine.

   Teie nõusolekul on teil õigus meie poolt omandatud andmete portatiivsusele või kasutada neid lepinguläbirääkimisteks. Kui te kasutate seda õigust, siis me edastame teie poolt esitatud andmete koopia.

   Teil on õigus saada väljavõte ANCOR Groupi ettevõtete vahel sõlmitud Ühendatud kontrollijate lepingu sätetega.

   Teil on õigus vaidlustada teie isikuandmete kasutamine meie poolt:

   • juhtudel, kui me kasutame neid andmeid oma õiguslike huvide teostamiseks, kuid meil ei ole ülekaalukat õiguslikku alust teie isikuandmete kasutamise jätkamiseks; või
   • igal ajal, kui me kasutame teie isikuandmeid uudiskirjade saatmiseks või otseturunduseks. Sellistel juhtudel lõpetatakse andmete kasutamine nendeks otstarveteks; sellele vaatamata võidakse neid kasutada muudel seaduslikel eesmärkidel.

   Kaebused

   Kui te usute, et teie õigusi andmesubjektina on ja/või võidakse rikkuda, siis palun võtke meiega koheselt ühendust nendes Põhimõtetes näidatud e-posti teel. Me tagame, et kohe, kui oleme teie kaebusesaanud, võtame teiega mõistliku aja jooksul ühendust ja teavitame teid kaebuse menetlemise protsessist ning seejärel selle tulemustest.

   Kui menetluse tulemused teid ei rahulda, siis on teil võimalik esitada kaebus järelevalvet tegevale asutusele - Riiklikule Andmekaitseinspektsioonile (https://www.aki.ee/et).

  • Muudatused nendes põhimõtetes

   Neid põhimõtteid võidakse aegajalt täiendada, et kajastada võimalikke muudatusi teie isikuandmete töötlemise protsessides. Me teavitame teid kõikidest muudatustest nendes Põhimõtetes. 

   Põhimõtete alguses on toodud kõige viimase muudatuse kuupäev ja praeguse versiooni number.

  • Lisa 1. Päring andmesubjekti õigus(t)e rakendamiseks

   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

   (Andmesubjekti perekonna- ja eesnimi)

   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

   (Aadress ja/või muud kontaktandmed (telefoninumber või e-posti aadress (näidatakse taotleja kaalutlusel))

   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

   (Esindaja ja esindusalus, kui päringu esitab andmesubjekti esindaja)


   “Ancor Baltic” OÜ

   PÄRING

   ANDMESUBJEKTI ÕIGUS(T)E RAKENDAMISEKS

   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

   (Kuupäev)

   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

   (Asukoht)

   1. Soovin käesolevaga kasutada järgmisi andmesubjekti õigusi:

   (Tähistage vastav kast):

   • Õigust saada teavet andmetöötluse kohta
   • Õigust ligipääsule
   • Õigust parandada
   • Õigust kustutada („õigus olla unustatud“)
   • Õigust töötlemist piirata
   • Õigust andmete portatiivsusele
   • Õigust vaidlustada
   • Õigust nõusolek tagasi võtta
   • Õigust nõuda mitte olla andmete ainult automaatse töötluse alusel langetatud otsuste subjektiks, kaasa arvatud profileerimine

   2. Palun näidake oma spetsiifiline soov ja varustage meid nii palju infoga, kui võimalik, et võimaldada teie õigus(t)e nõuetekohast rakendamist (näiteks, kui te soovite saada koopiat oma isikuandmetest, siis palun näidake spetsiifilised andmed, mida soovite saada (näiteks koopia 2018. aasta x kuu x päeva e-kirjast); kui soovite oma andmeid parandada, siis palun näidake, millised konkreetsed isikuandmed on ebaõiged; kui vaidlustate oma isikuandmete töötlemise, siis palun lisage oma vastuväite argumendid ja viidake spetsiifilisele andmetöötlusele, mida te vaidlustate; kui soovite kasutada õigust andmete portatiivsusele, siis palun näidake, milliste andmete osas te soovite seda õigust kasutada ja kas soovite nende edastamist oma seadmele või teisele kontrollijale ja viimasel juhul palun näidake ka see kontrollija):

   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

   LISAD:

   1. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
   2. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
   3. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
   4. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

            (Kuupäev)               (Allkiri) 

   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

                 (Perekonnanimi, eesnimi)


  Kontakt
  Teil on küsimus?
  ANCOR Corporate Websites
  Загрузка...
  Хочу в ANCOR!
  Загрузка...
  Заявка на услугу
  Загрузка...
  Logo ANCOR
  Загрузка...
  Logo ANCOR
  Загрузка...
  Logo ANCOR
  Загрузка...