Teenuse kvaliteedi uuring
  Uudiste loendisse

  Rahulolu-uuringu tulemused

  Rahulolu-uuringu tulemused

  Uurime ja jälgime süstemaatiliselt, kui rahul on kliendid ANCORi pakutavate teenuste kvaliteediga. NPS (Net Promoter Score) ehk soovitusindeks on põhinäitaja, mida kasutame oma tegevuse hindamiseks. Pöörame suurt tähelepanu sellele, mida kliendid meie teenustest arvavad. Kui saame negatiivset tagasidet siis reageerime sellele kohe ning võtame kasutusele kiired meetmed teenuse kvaliteedi parandamiseks.

  Eelmise aasta lõpus viisime meie klientide seas läbi rahulolu-uuringu ja tagasiside oli väga hea.

  Küsisime kui paljud soovitaksid ANCORit ja ANCORi teenuseid ka teistele. 49% soovitaks meie teenuseid ja 16% ei soovitaks, 35% olid neutraalsel seisukohal. Selle tulemusena saadi NPS ehk soovitusindeks 33%.

  Palusime klientidel hinnata teenuse kvaliteeti järgnevate kriteeriumite alusel: professionaalne asjatundlikkus, kommunikatsiooni kvaliteet, teenuse osutamise kiirus, suhete juhtimine, probleemide lahendamine ja dokumendihalduse kvaliteet. Nende vastuste põhjal arvutati välja teenuse kvaliteediskoor milleks on 4,2 5-st.

  Sõltumatu uuringu viis läbi kvaliteedikontrolli osakond.

  ANCOR Corporate Websites
  Загрузка...
  Хочу в ANCOR!
  Загрузка...
  Заявка на услугу
  Загрузка...
  Logo ANCOR
  Загрузка...
  Logo ANCOR
  Загрузка...
  Logo ANCOR
  Загрузка...