Kes on personalilahenduste globaalne liider?
  Uudiste loendisse

  Milline ülemaailmne personaliettevõte on edukaim?

  Milline ülemaailmne personaliettevõte on edukaim?

  Tänapäeval on personalilahenduste turul toimumas märkimisväärsed muutused ja selle piirid muutuvad häguseks. Traditsiooniliselt koosnes see turg ettevõtetest, mis tegelevad personali otsimise, valiku ja pakkumisega. Kuid täna konkureerivad personalipakkujate seas ka tööportaalid ja muud personalijuhtimise digitaalsed lahendused. Seega peavad mõned teadlased näiteks Uberit personalifirmaks, viidates digitaalsele platvormile, mille ettevõte on välja töötanud, et taksojuhte enda ettevõttesse meelitada.

  Kui hakkame mõtlema: "Milline personaliettevõte on kõige edukam?" siis saab kiiresti selgeks, et sellele küsimusele on võimatu kindlat vastust anda. Käesolevas artiklis käsitleme erinevaid lähenemisviise turuliidrite väljaselgitamiseks peamiste äritegevuse finantsnäitajate põhjal ning püüame välja selgitada, millised tegurid määravad lähitulevikus parimad personaliettevõtted.

  Käibeliidrid

  Ettevõtte edukuse määramine käibe analüüsimise abil on traditsiooniline lähenemisviis, mida kasutatakse kõigis majandussektorites.

  Kolm maailma juhtivat liidrit käibe osas on üsna stabiilsed ning nende hulka kuuluvad Adecco, Randstad ja Manpower, kes kontrollivad kuni 20% ülemaailmsest personaliteenuste turust. Kuigi nende ettevõtete käibed on võrreldavad, järgivad nad täiesti erinevaid strateegiaid, mis kajastub ka nende geograafilises kohalolekus. Seega on müügituludega esikohal olev Randstad esindatud 38 riigis, Manpower ja Adecco on geograafiliselt laiema kattega, pakkudes teenuseid vastavalt 75 ja 60 riigis.

  Ettevõtete käivete võrdlus võib personaliteenuste mitmekesistamise kontekstis olla vale. Jaapani Recruit Holdingsi käive on võrreldav Randstadiga, kuid lisaks traditsioonilisele personalitööle hõlmab see käive ka personalitehnoloogiaid (tööportaalid, tööandjate arvustuste veebisait) ja meediat. Hetkel me personalifirmade tulusid analüüsides ei täpsusta ettevõtte varasid, mis ei ole seotud traditsiooniliste värbamisteenustega. Vajadus sellise täpsustamise järgi muutub aga praegustes turutingimustes olulisemaks.

  Kasumlikkuse liidrid

  Ärimarginaali analüüs on maailma liidrite ülevaatamisel äärmiselt oluline tegur. Kasumlikkuse määrab enamasti teenuste suhe. Näiteks ettevõtted, mis pakuvad traditsioonilisi värbamisteenuseid, on tulusamad kui need, mis keskenduvad ajutisele personalile. Eelnevalt mainitud tulude liidrid: Adecco, Randstad, Manpower viitavad teisele tüübile. Samal ajal on personaliturul üks kasumlikkuse liidreid Ameerika ettevõte Robert Half, mis on spetsialiseerunud klassikalistele värbamisteenustele.

  Võrreldava aastakäibe korral võib ettevõtetel olla täiesti erinev kasumlikkus. Näiteks ületab varem mainitud Recruit Holdings Randstadi, Adecco ja Manpoweri koondkasumit, omades võrreldavat tulu.

  Ettevõtte suutlikkus käive kasumiks muuta on üks olulisemaid edu näitajaid personaliturul.

  Turukapitalisatsiooni liidrid

  Selle kriteeriumi järgi liidrite nimekiri erineb väga palju käibeliidrite nimekirjast. Näiteks varem mainitud Robert Half, kes demonstreerib Randstadi omast oluliselt väiksemat käivet, on täna kõrgema turukapitalisatsiooniga. Selline tulemus on seletatav Ameerika ettevõtte kõrgema kasumlikkusega, aga ka tehnoloogilise tasemega. Väärib märkimist, et Robert Halfi kõrge kapitaliseeritus tuleneb osaliselt ettevõtte asukohast USA-s: USA aktsiaturg annab ettevõtetele sageli kõrgemaid reitinguid.

  Kelly Service-l ja Haysil on võrreldavad käibed, kuid nende maksumused erinevad rohkem kui kolm korda. Klassikalistele värbamislahendustele keskendudes on Hays tulusam äri, mis kajastub ka ettevõtte väärtuses.

  Viimase aasta jooksul on ettevõtete turukapitalisatsioon dünaamiliselt muutunud. Adecco kaotas selles parameetris umbes 30%, kuna nõudlus lihttööliste järele vähenes.

  Maailma turukapitalisatsiooni liider on Jaapani Recruit Holdings: ettevõte on käibe poolest 5 parima käibeliidri hulgas, kuid edestab oma hinnangulise koguväärtusega kõiki loetletud liidreid. Mis on ettevõtte investeerimisatraktiivsuse põhjus? Recruit Holdingsit analüüsides näeme mitmekülgset tooteportfelli ja ettevõtte kõrget tehnoloogilist taset. Tegelikult on ettevõte traditsioonilise personalitöö ärimudeli ja IT-ettevõtte hübriid. Recruit Holdings omab suuremahulisi digitooteid tööotsingu valdkonnas: Glassdoor – suurim tööandjate arvustuste veebisait ja Indeed – suurim töökohtade koondaja.


  „Tänasel päeval on IT-lahenduste juurutamise tase kõige olulisem ettevõtte kapitalisatsiooni mõjutav tegur. Ettevõtted, kes suudavad säilitada oma traditsiooniliste teenuste kõrge kvaliteedi ja neile korralikult digiteenuseid lisada, jäävad ka edaspidi hõivama maailma juhtivaid positsioone personaliotsingu valdkonnas.“ Tatjana Süvaorg ANCORi äriarendusjuht

  ANCOR Corporate Websites
  Загрузка...
  Хочу в ANCOR!
  Загрузка...
  Заявка на услугу
  Загрузка...
  Logo ANCOR
  Загрузка...
  Logo ANCOR
  Загрузка...
  Logo ANCOR
  Загрузка...